BONDEX EXPERT - Hrubovrstvá lazúra na drevo redwood (bondex) 5 L

144,74 € Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Do obchodu

Syntetická hrubovrstvá lazúra, ktorá slúži na ošetrenie a dekoráciu dreva a drevených prvkov v exteriéri.Poskytuje dlhotrvajúcu ochranu voči UV žiareniu, vytvára povrch odpudivý vode a odolný voči poveternostným vplyvom.Nepraská, neodlupuje sa, zvýrazňuje kresbu dreva a po každej aplikácií vytvára svieži a saténový vzhľad.Spolu s impregnáciou Bondex Preserve chráni povrch proti hnilobe, hubám a drevokaznému hmyzu.Ideálna je na náter okien, dverí, okeníc, obloženia a pod.Lazúry nie je vhodná na pochôdzne plochy.
Výdatnosť:
- 10-15 m2/L
Riedenie:
- pripravená na použitie
Príprava podkladu
Podklad musí byť pevný, suchý, odmastený, zbavený nečistôt, prachu, zamodrania a plesní.Nové, neošetrené a demontované drevo musí byť najskôr ošetrené impregnáciou.Vrstvy starých nepriľnavých náterov odstráňte.Nátery, ktoré držia, zbrúste jemným brúsnym papierom.Praskliny a trhliny vyplňte vhodným tmelom na drevo.Pôvodné vrstvy krycích farieb odstráňte odstraňovačom starých náterov Bondex.
Maximálna vlhkosť dreva by mala byť pri mäkkom dreve maximálne 15% a pri tvrdom dreve maximálne 12%.
Aplikácia
Pred použitím lazúru dôkladne premiešajte.Je pripravená na použitie - neriedi sa.Po rozmiešaní aplikujte lazúru štetcom alebo striekaním v 2-3 vrstvách.Medzi nanášaním ďalšej vrstvy je vhodné prebrúsenie náteru jemným brúsnym papierom
Pre lepší vzhľad naneste ako základný náter jednu vrstvu Bondex Classic pred aplikáciou lazúry Bondex Expert.
Bezfarebný dotieň je určený iba do interiéru.V exteriéri je možné ho použiť iba v kombinácií s niektorou z farebných variant Bondex Expert.
Čistenie náradia
Pracovné náradie po skončení prác ihneď očistite pomocou White Spirit.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiDefinícia výrobku: ZmesKlasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.Prvky označovaniaVýstražné slovo: Bez signálneho slovaVýstražné upozornenia: Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.Bezpečnostné upozorneniaVšeobecné:Uchovávajte mimo dosahu detí.Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.Prevencia: Nie je použiteľné.Odozva: Nie je použiteľné.Uchovávanie: Nie je použiteľné.Zneškodňovanie: Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.Nebezpečné prísady: Nie je použiteľné.Iná nebezpečnosťTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako PBT a vPvB.Dlhší alebo opakovaný kontakt môže vysušiť pokožku a spôsobiť podráždenie.

Najhľadanejšie