DREVOLUX FORTE PLUS - Ochranné napúšťadlo na drevo (koncentrát) bezfarebný 5 L

134,98 € Uvedená cena je platná k 08.12.2023
Do obchodu

Biocídne napúšťadlo na ochranu dreva v exteriéri. Účinne chráni pred drevokaznými hubami a drevokazným hmyzom. Vhodné je na použitie do exteriéru na rôzne stavebno-stolárske výrobky, ktoré nie sú v priamom kontakte so zemou alebo vodnou hladinou. Použitie je možné na balkónové zábradlia, okenice, vonkajšie dvere, obklady fasád, vnútorné a vonkajšie časti okien, drevené prístrešky a pod. 
Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Výdatnosť: 
- cca 0,2 L/m2
Riedenie: 
- vodou 
Príprava podkladu 
Drevo musí byť pred aplikáciou čisté, suché, obrúsené a zbavené prachu. Vhodná teplota pri aplikácií je 10-30°C. 
Aplikácia 
Pred použitím napúšťadlo dôkladne premiešajte. Napúšťadlo môže byť nanesené štetcom (neprofesionálna aplikácia) alebo máčaním (profesionálna aplikácia).
Aplikácia máčaním: Napúšťadlo sa upravuje riedením v pomere 1 diel napúšťadla : 3 diely vody. 
Aplikácia štetcom: Pre náter použite syntetický štetec a napúšťadlo aplikujte v smere vlákien dreva. Naneste 2-3 vrstvy v závislosti typu dreva v nariedenom stave 1 diel napúšťadla : 3 diely vody. Nechajte zaschnúť 4-6 hodín a následne prebrúste brúsnym papierom č. 180-240.Po zaschnutí a prebrúsení použite vhodný vrchný náter napr. Drevolux Aqua Decor.

Čistenie náradia 
Po skončení prác očistite náradie teplou vodou ešte pred zaschnutím napúšťadla. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008žiadnaPrvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogram: žiadnyVýstražné slovo: žiadneVýstražné upozorneniaEUH 208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón a zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón. Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP 101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 103 Pred použitím si prečítajte etiketu.Obsahuje: -Iná nebezpečnosťNie je známa.

Najhľadanejšie